آیا کسب و کار من نیاز به یک سایت اختصاصی دارد ؟

سوالی که باید جواب آن منطقی و استراتژی داشته باشد چراکه داشتن یک سایت مثل یک بروشور تبلیغاتی است که هیچوقت به توزیع آن فکر نکرده باشیم

در این قسمت همراه ما باشید

محمدرضا جلدی