نیازسنجی و مشاوره

ما برای همه پروژه‌هایی که در تیم آژانس تولید محتوا ویدار به عنوان تیم اجرایی و پیمانکار پروژه انجام میدهیمیک نقشه راه ترسم می‌کنیم. این نقشه راه ترسیمی به ما در پیشبرد صحیح پروژه کمک می‌نماید و اجازه می‌دهد تا تمامی خطاهای احتمالی را پیش‌بینی کنیم. این نقشه راه دقیقا در همین مرحله و با کمک خود شما در مورد پروژه شما ساخته می‌شود با برگزاری جلسات و مشاوره درباره پروژه شما …

همراه عزیز دقت داشته باشید

از تاریخ فروردین 1400 برای نیازسنجی و مشاوره باید وارد سیستم باشگاه مشتریان شده و در آن جا اقدام به شروع نیازسنجی‌ها و شماوره نمایید.

ثبت نام و ورود به سامانه آژانس ویدار
بازگشت به صفحه اصلی سایت