نماد سایت آژانس دیجیتال مارکتینگ ویدار

طراحی کاتالوگ Anly

کاتالوگ

کاتالوگ

طراحی تراکت و کاتالوگ

طراحی بروشور و کاتالوگ برند anly جهت معرفی محصول برای برند طراحی و چاپ شد.

در این پروژه با استفاده از نرم افزار ایلستریتر یا ایندیزاین در4 رنگ طراحی و پس از ادیت کارفرما جهت امور لیتوگرافی و چاپ فرستاده و با نظارت کارشناسان ناظر بر چاپ ویدار به چاپ رسید.

طراحی بروشور،تراکت و کاتالوگ برای معرفی محصولات یا خدمات می تواند هنوز هم برای برندها موثر باشد.

کاتالوگ
خروج از نسخه موبایل